HROB u Sázavy

ROZPIS   POKYNY   PŘIHLÁŠENÍ   VÝSLEDKY  

POKYNY

Parkování
Před samoobsluhou u zastávky autobusů nebo ve dvoře sanatoria TBC.
Občerstvení
Na shromaždišti hospůdka Na zastávce .
Zakázané prostory
Je zakázáno vstupovat (s výjimkou značených turistických cest) do prostoru přírodních rezervací "Vlčí rokle" a "Grybla", které jsou na mapě vyznačeny červeným svislým šrafováním a v terénu dvěma červenými vodorovnými pruhy na stromech.
Ve vlastním zájmu nevstupujte do prostoru kamenelomů (v mapě označeno LOM) a na železniční trať.
Mapa
Vrstevnice sedí, ale pozor na ekvidistanci 4m.
Klasifikace porostů (hustníky se značily hustým černým rastrem) je pasé, ale občas je zřetelné rozhraní ve vysokém lese.
Docela dobře sedí vodoteče a prameny.
Cesty, pěšiny a průseky v mapě jsou i v terénu, obráceně tomu tak být nemusí, nejhorší je nová asfaltka v severní části mapy, nenechte se zmást!
V jihovýchodní části je v mapě vyznačen vojenský prostor (VOJ), ten je dnes již zrušen, v lese po něm ale zbyly cedule na stromech.
Starty
11:30 A
11:35 B
11:40 C
Spojení do Prahy
  • 12:20 OS 9008
  • 12:32 OS 9007 přes Čerčany
  • 14:31 OS 9010
  • 14:37 BUS 332
  • 15:24 OS 9009 přes Čerčany
  • 15:40 BUS 332
  • 15:46 OS 9030
  • 16:48 OS 9011 přes Čerčany
  • 17:16 OS 9032
  • 17:37 BUS 332

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček