OK Sparta Praha

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha


AKTUALITY   ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA-SO   STARTOVKA-NE   VÝSLEDKY-SO   VÝSLEDKY-SO   PROTOKOL  

Společný rozpis závodů

Závod Pražského žebříčku a Středočeského žebříčku na krátké trati
Závody veteránského žebříčku pro Prahu a Středočeskou oblast na krátké a klasické trati
Přebor Prahy a Středočeské oblasti na klasické trati
Závody systému Ranking s koeficientem 1,00
top servis

Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt OK Sparta Praha
Datum Sobota 21. 4. 2007 - krátká trať Neděle 22. 4. 2007 - klasická trať
Centrum Březina (okres Rokycany) - areál bývalého lesnického učiliště.
Kategorie D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75
Kategorie D21L a H21L mají kapacitu 90 závodníků, způsob jejich obsazování se řídí soutěžním řádem Rankingu, nadpočetní závodníci kategorie -L- budou přeřazeni do kategorie -K-.
D10L, H10L, HDR (fáborková trať, doprovod povolen pouze v kategorii -HDR-)
P ( příchozí, lehká trať cca 3km) a T (trénink, 6 km)
Přihlášky Do pondělí 16. dubna 2007 23:59:59 pomocí internetového přihláškového systému Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), vyjímečně e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz. Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH-10, DH-10L a náborových tratí, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.
Seznamy přihlášených dle oddílů
dle kategorií
dle oddílů
dle kategorií
Ubytování Pořadatel zajišťuje ubytování přímo v areálu závodu ve vlastním spacím pytli = 50,-Kč/osoba/noc (nevytápěné, místnosti s kobercem i bez).
Požadavek na ubytování specifikujte v přihlášce za celý oddíl. Omezený počet!
Vklady:
  řádný zvýšený
HD10,HD10L,HDR,P,T 30,-Kč 30,-Kč
HD12, 14 40,-Kč 60,-Kč
Ostatní 70,-Kč 100,-Kč
  řádný zvýšený
HD10,HD10L,HDR,P,T 30,-Kč 30,-Kč
HD12, 14 40,-Kč 60,-Kč
Ostatní 70,-Kč 100,-Kč
Vklad při protestech 200 Kč
Systém ražení SPORTident pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky, půjčovné 20,- Kč/den. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný. Závodníci neregistrovaní u ČSOB složí pro případ ztráty čipu zálohu 700,- Kč, která jim bude po odevzdání čipu vrácena.
Prezentace V centru na oba dva dny od 8:30 do 10:30 V centru od 8:00 do 9:30
Start Intervalový, 00 = 11:00
vzdálenost z centra do 1 km
Intervalový, 00 = 10:00
vzdálenost z centra do 1 km
Cíl V centru závodů
Parkování

Do vzdálenosti 1 km od centra závodu

Terén

Zvlněný, členitý terén v nadmořské výšce 430 - 720 m.n.m. Ve vrcholových partiích četné skalní útvary a četná kamenná pole. Smíšený les, porostově rozmanitý bez sezónního podrostu. V okolí centra závodu pozůstatky bývalého zámeckého parku.

Mapa stav jaro 2006, autoři - Hejna, Borovička, Buriánek, Rejpal
Survey by Olles Hradiště
měřítko mapy 1:10 000
interval vrstevnic = m
rozměr mapy A3, laserový tisk
mapa nebude vodovzdorně upravena
Rumpál
měřítko mapy 1:15 000
interval vrstevnic = m
rozměr mapy A4, laserový tisk
mapa nebude vodovzdorně upravena
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB na rok 2007.
Stavba tratí Lukáš Drobník Štěpán Skripnik
Hlavní rozhodčí Jaromír Buriánek R2
Ředitel závodu Petr Bašus
Občerstvení Občerstvení na shromaždišti pro vás připraví tradiční Bufet U Sparťanek
Při nedělním závodě občerstvení na trati, voda+štáva
WC a mytí V budově v prostoru shromaždiště
www stránky závodu http://precek.cz/ob/scp/07pz
Rozpis byl schválen soutěžní komisí PSOB dne 9.3.2007.

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček