OK Sparta Praha

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha


AKTUALITY   ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA   VÝSLEDKY   PROTOKOL  
smartmaps

Pokyny pro závodníky

závodu systému HSH Ranking (koeficient 1,00) v kat. DH21-L/K
závodu žebříčků pražské a středočeské oblastí SMC (DH-12 až DH-21)
závodu veteránského žebříčku DH 35-L/K až 75
veřejného závodu pro kat. D-10, H-10 a liniového závodu D-10L, H-10L
veřejného závodu na náborových tratích

pokyny ke stažení: ve Wordu (doc 92kB)  PDF (pdf 69kB) 

Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt OK Sparta Praha
Datum 26. dubna 2008 (sobota)
Centrum závodu Stará Huť - Strž, Památník Karla Čapka
Shromaždiště Louka u rybníku Strž. Pořadatel nezajišťuje ukrytí před nepřízní počasí.
Klasifikace závodu - závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti
- veřejný a náborový závod
Příjezd a parkování Příjezd obcí Stará Huť podle místního značení směrem k Památníku Karla Čapka.
Parkování osobních aut na parkovišti, přilehlých a příjezdových komunikacích podle pokynů pořadatelů. Vzdálenost parkoviště - shromaždiště do 200 m.
Parkování autobusů - závodníci vystoupí v obci na konci ulice Karla Čapka a pěšky 400 m na shromaždiště. Autobus odjede parkovat na vyhrazené místo v obci (u dálnice).
Vzdálenosti
parkoviště - shromaždiště do 200 m
shromaždiště - centrum 200 m
shromaždiště - start 1000 m
cíl - shromaždiště 800 m
Kategorie
soutěžní kategorie HD12 až HD75
náborové kategorie HD10, HD10L, HDR, N3
tréninkové kategorie T4i, T6
Prezentace V centru závodu v Památníku Karla Čapka v době od 8:00 do 9:30 hod.
Prezentuje se vždy celý oddíl. Vklady budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.
Dohlášky a změny Dohlášky do soutěžních kategorií pouze podle možností pořadatelů.
vklad DH-10, DH-10L, HDR, N3, T4, T6  40,- Kč
zvýšený vklad DH-12 až DH-14  60,- Kč
zvýšený vklad Ostatní 110,- Kč
Změna jména v rámci oddílu a kategorie  10,- Kč
Protesty S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Popisy kontrol V centru závodu formou samoobsluhy.
Systém ražení SPORTident pro všechny kategorie. Zápůjčka 20,- Kč + vratná záloha 700 Kč pro u ČSOB neregistrované závodníky. Při selhání elektroniky mechanické ražení do mapy. Povinné vyčítání čipů v centru závodu.
Mapa Strž, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav léto 2006, revize podzim 2007. V r. 2008 dokresleny některé nové vývraty v blízkosti kontrol. Mapa nebude vodovzdorně upravená, rozměry A4, laserový tisk.

Terén

Převážně rovinatý, s porostovými detaily, hustá síť komunikací, řada terénních detailů (kupky, prohlubně, jámy, rýhy, apod.).
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB na rok 2008.
Start Intervalový, 00 = 10:00,
vzdálenost shromaždiště-start 1000 m, modrobílé fáborky, startovní listina v centru a na startu. Převýšení závodních tratí do 50 m. Trať HD10L (linie) je značena oranžovými fáborky, za chybějící kontrolu nebo za kontrolu navíc se bude připočítávat 5 minut.
Cíl Pozor, jsou dvě sběrné kontroly!
Sběrku 101 mají kategorie DH10L, DH10, DH12, D14, HDR, N3,
sběrku 100 mají všichni ostatní.
Mapy nebudou v cíli odebírány. Cíl-centrum červeno-bílé fáborky. Časový limit 90 min. Uzávěrka cíle v 14:00 hod.
Výsledky Budou vyvěšovány průběžně v centru závodu, dále na http://www.precek.cz/ob/scp/08pz/. Vyčítání čipů v centru do 14:30 hod.
Jury Bude sestavena před ukončením prezentace. Její složení bude vyvěšeno v centru.
První pomoc Drobná poranění v cíli, jinak Oblastní nemocnice Příbram. Požadavek na zdravotní pomoc v lese předávejte pořadatelům v cíli, na startu nebo v centru!
WC a mytí WC 2 buňky Toi-toi na shromaždišti a WC v Památníku. Neznečišťujte les cestou na start!
Mytí v rybníku Strž pouze bez použití mýdla a mycích přípravků.
Občerstvení V cíli závodu po doběhu pro všechny závodníky voda se sirupem.
Jednoduché občerstvení v Památníku Karla Čapka.
Dále stravovací zařízení v obci.
Stavba tratí Miloš Novák R2
Hlavní rozhodčí ing Jaromír Buriánek R2
Ředitel závodu ing Oldřich Hojný
Důležité upozornění Vedení Památníku Karla Čapka zve všechny závodníky k návštěvě Památníku.
S ohledem na přípravu a konání větší kulturní akce v Památníku je zakázáno všem účastníkům závodu zřizovat v prostorech areálu soukromá shromaždiště! Respektujte, prosím, zákazy vstupu!
Děkujeme za pochopení!!!

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček