OK Sparta Praha

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha


AKTUALITY   ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA   VÝSLEDKY   PROTOKOL  
smartmaps

Rozpis závodu

závodu systému HSH Ranking (koeficient 1,00) v kat. DH21-L/K
závodu žebříčků pražské a středočeské oblastí SMC (DH-12 až DH-21)
závodu veteránského žebříčku DH 35-L/K až 75
veřejného závodu pro kat. D-10, H-10 a liniového závodu D-10L, H-10L
veřejného závodu na náborových tratích

rozpis ke stažení: ve Wordu (doc 86kB)  PDF (pdf 70kB) 

Datum 26. dubna 2008 (sobota)
Místo Stará Huť - Strž, Památník Karla Čapka
Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt OK Sparta Praha
Klasifikace závodu - závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti
- veřejný a náborový závod
Kategorie D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D21-L, D21-K, D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20, H21-L, H21-K, H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
DH-10L - liniová trať, HDR - rodiče s dětmi - linie,
N3 - náborová trať, T4, T6 - tréninkové tratě
Nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému HSH Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. Držitelé licence E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii 21L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné.
Přihlášky Do pondělí 21. dubna 2008 23:59:59 pomocí internetového přihláškového systému Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), vyjímečně e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz. Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH-10, DH-10L a náborových tratí, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.
Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOB, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci.
Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií.
Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška 'zkratka oddílu'" a posílejte výhradně v povinném formátu ČSOB (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT).
Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply".
Přihlášky ve formátu DOC, RTF, XLS, apod. jsou nepřípustné a budou vráceny odesilateli k přepracování!
Seznamy přihlášených dle oddílů
dle kategorií
Vklady: Budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl:
  řádný zvýšený
DH-10, DH-10L, HDR, N3, T4, T6 40,-Kč 40,-Kč
DH-12 až DH-14 40,-Kč 60,-Kč
Ostatní 70,-Kč 110,-Kč
Vklady nad 1000 Kč lze uhradit též převodním příkazem na účet 189899792/0300, VS 88xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Majitelem účtu je OK Sparta Praha. Příkaz musí být podán nejpozději do 21.4.2008.
Pokud v aktuálním výpisu z účtu nebude uveden záznam o provedeném převodu, bude vklad považován za neuhrazený a bude vyžadovaná úhrada na místě. Prezentace uzná doklad potvrzující korektní odeslání částky na účet pořadatele.
Vklad při protestech 200 Kč
Systém ražení SPORTident pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky, půjčovné 20,- Kč. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný. Závodníci neregistrovaní u ČSOB složí pro případ ztráty čipu zálohu 700,- Kč, která jim bude po odevzdání čipu vrácena.
Prezentace V centru od 8:00 do 9:30
Centrum a shromaždiště Centrum: Stará Huť - Strž, Památník Karla Čapka
Shromaždiště: louka u rybníku Strž. Pořadatel nezajišťuje ukrytí před nepřízní počasí.
Start Intervalový, 00 = 10:00
vzdálenost z centra do 1 km modrobílé fáborky
Cíl vzdálenost z centra do 1 km červenobílé fáborky

Terén

Převážně rovinatý, s porostovými detaily, hustá síť komunikací, řada terénních detailů (kupky, prohlubně, jámy, rýhy, apod.).
Mapa Strž, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav léto 2006, revize podzim 2007. Mapa nebude vodovzdorně upravená, rozměry A4, laserový tisk.
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB na rok 2008.
Parkování Osobní auta na parkovišti, přilehlých komunikacích a louce podle pokynů pořadatele. Bude vybíráno parkovné 20,- Kč za automobil. Vzdálenost parkoviště - shromaždiště do 200 m.
Autobus - závodníci vystoupí na parkovišti u Památníku, autobus odjede parkovat na vyhrazené místo v obci dle pokynů pořadatele.
Doprava Vlakem ČD Praha-Vršovice 8:00, Krč 8:07, Braník 8:12, Stará Huť 9.36 hod. Na shromaždiště cca 20 min.
Mohou využít pouze závodníci s vyššími startovními časy.
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu v centru závodu.
Jednoduché občerstvení v Památníku Karla Čapka a péčí pořadatele.
Stavba tratí Miloš Novák R2
Hlavní rozhodčí ing Jaromír Buriánek R2
Ředitel závodu ing Oldřich Hojný
www stránky závodu http://precek.cz/ob/scp/08pz
Rozpis byl schválen soutěžní komisí PSOB dne 14.3.2008.

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček