OK Sparta Praha

SmartMaps Cup

ROZPIS

  • závod systému HSH Ranking (koeficient 1,00) v kat. DH21-L/K
  • 9. (10.) závod žebříčků pražské a středočeské oblasti SMC (DH-12 až DH-21)
  • závod veteránského žebříčku DH 35-L až 75
  • veřejný a náborový závod

rozpis ke stažení: ve Wordu (doc 64k)  v PDF (pdf 71k) 

Datum Neděle 30.5.2010
Centrum Černé Voděrady restaurace U kaštanu,
Loc: 49°56'31.528"N, 14°48'25.217"E
Pořadatel OK Sparta Praha (SCP)
Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Klasifikace závodu závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti
Vypsané kategorie D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21-L, D21-K, D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21-L, H21-K, H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
D-10L, H-10L - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů
P3 - příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky
T4, T6 - tréninkové tratě orientačně náročnější (číslo znamená přibližnou délku v km).

Nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21-L a D21-L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé licence E, R a A (HD 18) mohou startovat v podkategorii 21-L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné.

Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOS. Bude použit elektronický systém ražení SPORTident (SI).
Pořadatelé
ředitel závodu Jaromír Buriánek
hlavní rozhodčí Miloš Novák, R2
stavba tratí Iva Košárková
Přihlášky Do neděle 23. května 2010 23:59:59 prostřednictvím internetového přihláškového systému Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), vyjímečně v odůvodněných případech e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz.

Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOS, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci.
Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOS, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií.
Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply".
Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška 'zkratka oddílu'" a posílejte výhradně v povinném formátu ČSOS (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT).

Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad a podle možností pořadatele.
Dohlášky kat. D-10, H-10, D-10L, H-10L, HDR, náborové (P3) a tréninkových tratí budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.

Vklady
  řádný po 23.5.2010
HD10,HD10L,HDR,P 40,-Kč 40,-Kč
T4, T6 70,-Kč 70,-Kč
HD12, 14 a od HD65 40,-Kč 70,-Kč
Ostatní 90,-Kč *) 130,-Kč
Půjčovné čipu SI 20,- Kč **)
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 10 Kč podle možností pořadatele.
Vklad při podání protestu 200 Kč.
*) platí pro členy registrované v ČSOS, ostatní 110 Kč.
**) platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude ještě vybírána vratná záloha 700 Kč.

Vklady budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.

Vklady lze uhradit převodním příkazem na účet 189899792/0300, v.s. 88xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Majitelem účtu je OK Sparta Praha. Příkaz musí být podán nejpozději do 27.5.2010. Doklad o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci.

Prezentace Obecní úřad v Černých Voděradech od 8,30 do 10,00
Shromaždiště a centrum Sál restaurace U kaštanu - jen omezená možnost ukrytí před nepřízní počasí
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu v centru závodu.
Možnost dalšího občerstvení v restauraci.
Mapa Pod Kobylou, ISOM2000, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav květen 2008, odp. kartograf A. Hejna. Mapa nebude vodovzdorně upravená, větší než A4, laserový tisk.
Terén Kopcovitý až mírně zvlněný, v SZ části rovinatý. Středně hustá síť komunikací. Porostově rozmanitý s kameny a skalkami, s hustníky různé průběžnosti až velmi dobře průběžný terén.
Parkování
Osobní auta V obci po 1 straně silnice na základě ohleduplnosti k místním občanům či na dalších plochách podle pokynů pořadatele.
Autobusy Závodníci vystoupí na křižovatce asi 100 m od centra, autobus odjede parkovat na vyhrazené místo v obci dle pokynů pořadatele. Žádáme oddíly, které přijedou autobusem, aby to uvedly v přihlášce.
Starty 00 = 11.00 hod., intervalový
Vzdálenosti
Centrum - start do 2km, s převýšením
Cíl - centrum 500m
Doprava MHD jede v nevýhodných časech
Praha-Háje bus 381 6:30 (do Červ. Kostelce)
Červený Kostelec, nám. bus 492
Černé Voděrady ObÚ:
7:36
7:54
Praha-Háje bus 382 10,30 (směr Jevany - Č. Kostelec)
Jevany-Penčice bus 492
Černé Voděrady ObÚ
11:18
11:24
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na adrese http://precek.cz/ob/scp/10oz.
V Praze,
dne 21. dubna 2010
Jaromír Buriánek - ředitel závodu
Miloš Novák - hlavní rozhodčí
Rozpis byl schválen PSOB dne 22. dubna 2010

ing Zdeněk Přeček <240316.2249>